Podział sieci na podsieci

Informacje wstępne
Podział sieci na mniejsze podsieci to sprawa kłopotliwa, ponieważ trzeba wszystko wyliczyć i rozpisać. Jest najprawdopodobniej najtrudniejszym aspektem architektury adresowej protokołu IP. Głównie dlatego, że jego sens widać dopiero w mało intuicyjnym systemie dwójkowym.

Jak wiemy adres IP składa się z części identyfikującej samą sieć jak i części identyfikującą hosty znajdujące się w tej sieci. Aby dokonać podział na podsieci, musimy pożyczyć kilka bitów z części hosta na rzecz identyfikacji naszych podsieci, co skutkuje również tym że zmniejsza się liczba hostów.

Założenia
Wykonujemy konfigurację sieci LAN w budynku firmy. Przypuśćmy, że trzeba podzielić na 6 podsieci sieć 193.168.125.0 (klasy C). Utworzenie niepowtarzalnego rozszerzonego przedrostka sieci dla każdej z 6 podsieci będzie wymagało użycia przynajmniej trzech pierwszych spośród 8 bitów hosta, o następującej wartości: 001, 010, 011, 100, 101 i 110. Bity te zostaną dodane do numeru sieci (tworząc rozszerzony przedrostek), natomiast 5 pozostałych będzie identyfikować hosty.

Numer sieci Adres Dwójkowy Adres dziesiętny
Podstawowy 11000001.10101000.01111101.000-00000 193.168.125.0
Podsieć 0 11000001.10101000.01111101.000-00000 193.168.125.0
Podsieć 1 11000001.10101000.01111101.001-00000 193.168.125.32
Podsieć 2 11000001.10101000.01111101.010-00000 193.168.125.64
Podsieć 3 11000001.10101000.01111101.011-00000 193.168.125.96
Podsieć 4 11000001.10101000.01111101.100-00000 193.168.125.128
Podsieć 5 11000001.10101000.01111101.101-00000 193.168.125.160
Podsieć 6 11000001.10101000.01111101.110-00000 193.168.125.192
Mulicast 11000001.10101000.01111101.111-00000 193.168.125.224

Każdy numer podsieci definiuje się za pomocą trzech pierwszych bitów ostatniego oktetu. Bitom tym odpowiadają wartości dziesiętne: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Początkowy adres IP dla każdej podsieci podaje ostatnia kolumna. Przyrastają one oczywiście o 32. Adresy hostów będą definiowane za pomocą ostatnich pięciu bitów. Istnieją 32 możliwe ciągi 5-elementowe zer i jedynek. Dwa są zarezerwowane, co daje maksymalnie 30 hostów na podsieć. Nawet w przypadku zdefiniowania na routerze teoretycznie możliwych podsieci 0 i 7, w normalnych okolicznościach nie będą one wykorzystane. Ich adresy – 000 i 111 – powinno sie traktować jak zarezerwowane (nie adresujące podsieci). Same zera identyfikują podsieć, a same jedynki służą do rozgłaszania w niej.

Możliwe adresu hostów dla podsieci

Adres sieci Adres początkowy Adres końcowy
193.168.125.0 193.168.125.1 193.168.125.31
193.168.125.32 193.168.125.33 193.168.125.63
193.168.125.64 193.168.125.65 193.168.125.95
193.168.125.96 193.168.125.97 193.168.125.127
193.168.125.128 193.168.125.129 193.168.125.159
193.168.125.160 193.168.125.161 193.168.125.191
193.168.125.192 193.168.125.193 193.168.125.223

Źródła: technik-informatyk.com, rogalski.org

Okej, jeszcze na koniec prośba. Powiedz mi, czy wpis Ci pomógł – dodanie komentarza nie boli, a może pomóc innym i Tobie – chętnie poprawię błędy, etc., ale daj mi znać, w porządku?

Tags: , , ,

2 odpowiedzi do “Podział sieci na podsieci”

  1. Tomasz23 pisze:

    Wpis pomógł, ale w niewielkim stopniu. Brakuje mi przykładu np. dla sieci 192.168.0.0 przypisano np 8 hostów. Wtedy bym już rozumiał całkowicie na czym to polega :) Pozdrawiam.

Dodaj odpowiedź